Ostatnio dodane publikacje

Język i dyskurs o kulturze

Przeprowadzona analiza materiałów zastanych w postaci 40 wywiadów z osobamiz województwa pomorskiego dotyczących działań związanych z kulturą…[czytaj dalej]

Edukacja kulturowa w kontekście współpracy. Diagnoza wojeództwa pomorskiego.

Na opracowanie składa się opis próby badawczej (nauczycielki z dużych miast), a także porównanie wyników diagnozy 2016 z najnowszymi wynikami z…[czytaj dalej]

Raport autoewaluacyjny podsumowujący działania programu „Sieć kultury” w roku 2017 w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura”

W raporcie znajdują się zebrane podstawowe dane o programie dotyczące roku 2017 (liczba przedsięwzięć, liczba uczestników bezpośrednich i…[czytaj dalej]