Ostatnio dodane publikacje

Polityka patronatów medialnych w opiniach przedstawicieli mediów i podmiotów kultury

Poniższy raport stanowi opracowanie ogólnopolskich badań przeprowadzonych przez Biuro Badań
Społecznych Question Mark, zrealizowanych na…[czytaj dalej]

Edukacja Kulturowa w województwie pomorskim. Diagnoza

Diagnoza regionalnego środowiska zajmującego się edukacją kulturową w województwie pomorskim jest integralną częścią programu Sieć kultury…[czytaj dalej]

Bardzo Młoda Kultura - pomorskie

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.[czytaj dalej]