Przeglądaj kolekcje

Wszystkie publikacje dostępne w repozytorium przypisane są do odpowiednich kolekcji. Klikając w tytuł kolekcji uzyskasz listę przypisanych do niej publikacji.

  • „Sieć kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim” to program, który wspiera osoby zajmujące się edukacją kulturową. Edukacja kulturowa przygotowuje do aktywnego, świadomego uczestnictwa w kulturze. Kultura pomaga w rozwoju osobistym i społecznym, od niej zależy jakość relacji z innymi, umiejętności i zdolność twórczego działania. [czytaj dalej].
  • Gdańskie badania nad kulturą obejmują już trzy raporty: „Poszerzenie kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku”, „Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa ” i „Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna”, a także książkę „W poszukiwaniu punktów stycznych. Rekonstrukcja dyskursu o problemach (nie)uczestnictwa”, przegląd badań... [czytaj dalej].
  • Instytut Kultury Miejskiej powstał w wyniku przekształcenia podmiotu, który koordynował starania Gdańska o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. W marcu 2011 roku, na trzy miesiące przed finałem konkursu, działające dotychczas jako spółka jawna, biuro zyskało status samorządowej instytucji kultury o nazwie Gdańsk 2016. Od marca 2012 funkcjonuje jako Instytut... [czytaj dalej].
  • Pakiet materiałów (mapy i opisy) z projektu edukacyjnego Gdańskie Miniatury. trwającego od 2009 roku, który korzystając z formy gry terenowej, pozwala odkrywać uczniom i uczennicom, ale także dorosłym zainteresowanym historią Gdańska, niezwykłe miejsca i postacie związane z miastem. Zabawa przybiera różne formy, od gry w poszczególnych dzielnicach Gdańska, przez cykle tematyczne (Gdańsk wielokulturowy, legendy gdańskie, wielkie kobiety Pomorza), po uczęszczanie... [czytaj dalej].
  • Materiały zebrane z projektu Medialab, który łączy kulturę, aktywizm społeczny, edukację i technologię. Działania skupiają się nad odpowiedzialnym wykorzystaniem nowych mediów i technologii dla rozwoju kultury i rozwoju społecznego. Główne pola aktywności Medialab Gdańsk to, otwartość w publicznych instytucjach kultury, społeczne archiwa, licencje creative commons, domena publiczna. Blogi w... [czytaj dalej].
  • Materiały poszkoleniowe z warsztatów Akademii Active Citizens. Akademia Active Citizens jest rozwinięciem programu Active Citizens – Aktywna Społeczność, realizowanego od trzech lat na Pomorzu przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council. Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych, zgłaszane w czasie dwóch edycji Active Citizens. Potrzeby te oraz... [czytaj dalej].
  • Obserwatorium Kultury stworzone przez Instytut Kultury Miejskiej w 2012 roku powstało, by w oparciu o badania, dyskusje i opracowania naukowe łączyć światy badaczy kultury i praktyków zarządzania działalnością kulturalną. Kolekcja zawiera publikacje będące efektem tej działalności. Znajdują się tu raporty z zakresu edukacji kulturalnej, artystycznej i medialnej, komentarze i analizy... [czytaj dalej].