Najnowsze publikacje w kolekcji „Sieć kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim”

Opis kolekcji: „Sieć kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim” to program, który wspiera osoby zajmujące się edukacją kulturową. Edukacja kulturowa przygotowuje do aktywnego, świadomego uczestnictwa w kulturze. Kultura pomaga w rozwoju osobistym i społecznym, od niej zależy jakość relacji z innymi, umiejętności i zdolność twórczego działania.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wszystkie publikacje w tej kolekcji

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wszystkie publikacje w tej kolekcji