Najnowsze publikacje w kolekcji „Aplikacja Europejskiej Stolicy Kultury 2016”

Opis kolekcji: Instytut Kultury Miejskiej powstał w wyniku przekształcenia podmiotu, który koordynował starania Gdańska o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. W marcu 2011 roku, na trzy miesiące przed finałem konkursu, działające dotychczas jako spółka jawna, biuro zyskało status samorządowej instytucji kultury o nazwie Gdańsk 2016. Od marca 2012 funkcjonuje jako Instytut Kultury Miejskiej. Zgodnie z założeniem przyjętym przez Gdańsk, udział w konkursie, niezależnie od jego wyniku, miał służyć ożywieniu kulturalnemu miasta, zarówno poprzez inicjowanie nowych projektów kulturalnych, jak i działania strategiczne na rzecz zwiększenia roli kultury w życiu miasta. Powstałe podczas kandydatury Gdańska do tytułu ESK 2016 projekty mają swoją kontynuację pod szyldem Instytutu. Są to m.in. Festiwal Malarstwa Monumentalnego na Zaspie, Festiwal Narracje, nagroda literacka i festiwal Europejski Poeta Wolności, Active Citizens, Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wszystkie publikacje w tej kolekcji

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wszystkie publikacje w tej kolekcji