Najnowsze publikacje w kolekcji „Gdańskie Badania nad Kulturą”

Opis kolekcji: Gdańskie badania nad kulturą obejmują już trzy raporty: „Poszerzenie kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku”, „Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa ” i „Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna”, a także książkę „W poszukiwaniu punktów stycznych. Rekonstrukcja dyskursu o problemach (nie)uczestnictwa”, przegląd badań i innych publikacji na temat przemian kultury w Polsce.

Projekt był realizowany w międzysektorowym partnerstwie przez: Instytut Kultury Miejskiej, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wszystkie publikacje w tej kolekcji

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wszystkie publikacje w tej kolekcji